30 jaar Scouts Eversel

--In het werkjaar 2018-2019 vierden we ons 30-jarig bestaan. Hier kan je onze festiviteiten en nostalgische posts terugvinden.--

 

Naast de throwback thursdays die elke donderdag op onze fb-pagina en instagram komen, zal er vanaf januari 2019 ook in elke gamel een artiketje staan over diverse thema's die tergblikken over ons 30-jarig bestaan. Je kan ze na uitgave van De Gamel ook hier terugvinden op deze pagina. Voor de rest vind je hier ook alle andere info terug over de activiteiten die we organiseren in het thema van ons 30-jarig bestaan.

Scouts Eversel viert feest op zaterdag 4 mei!

Scouts en Gidsen Sint-Bavo Eversel bestaat 30 jaar en dat moet gevierd worden. Iedereen is zaterdag 4 mei vanaf 15u welkom aan de jeugdlokalen van Eversel voor een dag vol plezier en nostalgie.

Programma:
- 15u: Verwelkoming door onze groepsleiding
- 15u15: Scouteske animatie, Schminkstand, foodtruck, tentoonstelling reis doorheen de tijd...
- 19u: Optreden Stray Dogs

Wie nog zin heeft kan na het optreden nog afzakken naar JH Bascule voor een leuke afterparty.

Tot dan!

P.s.: Probeer zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen! Kom je toch met de wagen, gebruik dan de door ons voorziene parking :)

https://www.facebook.com/events/497906790614469/

Artikels 30 jaar Scouts Eversel:

Artikel 4

30 JAAR SCOUTS EVERSEL - JAARTHEMA'S DOOR DE JAREN HEEN

 

Artikel 3

30 JAAR SCOUTS EVERSEL - ONZE LEDENAANTALLEN DOORHEEN DE JAREN

30 jaar scouts Eversel: onze ledenaantallen over de jaren heen ....
  kapoenen kawellen jogi's givers jin leiding stam, mm, cookies totaal
1988-1989 25         6 3 34
1989-1990 20 29       11 3 63
1990-1991 14 35 11     12 2 74
1991-1992 15 38 24 18   16 2 113
1992-1993 26 31 47 17   13 2 136
1993-1994 30 39 42 25   18 2 156
1994-1995 23 40 45 31   23   162
1995-1996 14 34 22 43   26   139
1996-1997 21 34 22 32 12 23 2 146
1997-1998 31 32 32 32 8 31 2 168
1998-1999 28 38 30 16 15 21 2 150
1999-2000 21 40 36 12 15 26 5 155
2000-2001 26 39 29 21 8 25 13 161
2001-2002 30 43 28 27 6 25 18 177
2002-2003 33 55 35 26 7 31 21 208
2003-2004 45 75 49 16 22 30 18 255
2004-2005 32 53 49 23 14 26 24 221
2005-2006 24 47 39 29 6 29 41 215
2006-2007 20 44 36 20 6 23 37 186
2007-2008 29 38 34 24 13 23 33 194
2008-2009 46 37 25 24 14 19 31 196
2009-2010 50 38 34 19 10 22 31 204
2010-2011 46 43 33 26 7 26 27 208
2011-2012 45 59 29 33 5 29 22 222
2012-2013 46 59 31 33 5 30 31 235
2013-2014 52 46 44 29 9 34 22 236
2014-2015 48 54 40 19 13 33 24 231
2015-2016 41 53 50 17 8 30 39 238
2016-2017 38 66 42 38 0 29 31 244
2017-2018 38 59 47 34 10 31 27 246
                 
... En dit jaar, ons éénendertigste werkjaar zijn we met:
  42 63 53 37 5 34 34 265
                 
... redenen genoeg dus voor een feestje!

 

Artikel 2

30 JAAR SCOUTS EVERSEL - GROEPSLEIDING

Ondertussen zullen de meesten onder jullie wel al weten dat onze scouts al 30 jaar bestaat. In die 30 jaren hebben wij al verschillende generaties leiding gehad maar ook verschillende groepsleiding.

De groepsleiding is eindverantwoordelijk voor bepaalde zaken, zij zorgen namelijk voor scouting in de groep en de takken en het pedagogisch beleid van de groep en de begeleiding van de leiding.

Enkele taken van de groepsleiding zijn:

- het voorbereiden en leiden van de groepsraad

- het vormen van de leiding

- oog hebben voor het toekomstperspectief van de groep

- op de districtsraad de groep vertegenwoordigen

- contacten onderhouden met de jeugdraad, parochie en andere organisaties

- en nog zoveel meer...

De groepsleiding kan ervoor kiezen om een aantal van hun taken te laten uitvoeren door medewerkers of adjunct groepsleiding. De groepsleiding blijft wel eindverantwoordelijk voor alles!

Je kan je kandidaat stellen als groepsleidingsploeg en wordt verkozen door de groepsraad. De verkiezing die plaatsvindt wordt voorgezeten door een districtscommissaris. Vroeger waren “éénmans”-groepsleid(-st)ers meer ingeburgerd later werd meer en meer gewerkt met groepsleidingsteams.

Onze groep werd destijds opgericht door Bea Hubert, Yvonne (Voncke) Beckers en Armand Wijnands. Van bij de oprichting heeft Bea de taak van groepsleidster op zich genomen en dit gedurende twee termijnen van telkens 3 jaar terwijl Armand en Voncke ook een aantal praktische taken (zoals financiën, enzo...) op zich namen.

In 1994 werd Gerard Leten (nog steeds huidig materiaalmeester) verkozen tot groepsleider en bleef dit tot na het kamp van 2000 te Zutendaal.

Voor het werkjaar dat begon in september werd Guy Cruysberghs (tot op heden nog steeds leiding) groepsleider en dit tot 2006. Hij werd hierin bijgestaan door 2 adjunct groepsleiders nl. Cathy Aerts die vooral de administratie voor haar rekening nam en Koen Theys die de financiën opvolgde en later opgevolgd door Joeri Erregeerts.

Nadien kwamen de vrouwen “aan de macht” ... en zo werd vanaf september 2006 onze groep geleid door een voltallig vrouwelijk groepsleidingsploeg die - voor het eerst in de geschiedenis van onze groep - ook als team verkozen werd. Zo hebben Sylvie Vanderhoydonck, Anke Swinnen en Sarah Swerts ook gedurende 3 jaar op een voortreffelijke manier de werking van onze groep in goede banen geleid.

Vanaf het jaar 2009 hebben Tom Van der meer, Annemie Wijnands (dochter van hierboven vermeld Armand Wijnands) en Thomas Swinnen het beleid van Scouts Eversel in hun handen genomen. Zij hebben dit evenals voortreffelijk gedaan.

We zitten al in het jaar 2012, dit jaar werden Bert Ceyssens, Ise Kenis en Katrien Beutels verkozen tot groepsleidingsteam. Onze ‘communicatie’ werd uitgebreider want sinds 2012 beschikken wij ook over onze eigen facebookpagina met veel beeldmateriaal en informatie voor de ouders over onze werking.

We zitten al aan het voorlaatste groepsleidingsteam en dat zijn weer 3 vrouwen. Deze 3 vrouwen hebben de scouts in goede banen geleid vanaf het jaar 2015 - 2017. Deze 3 powervrouwen waren Charlotte Somers, Silke Ceyssens (zus van Bert Ceyssens) en Sien Vandezande.

Vanaf het jaar 2017 zijn Jarne Beliën en Lauren Wijnen het groepsleidingsduo. Deze twee gaan een termijn van 3 jaar aan, vanaf september 2020 zal er een ander duo of trio aan het ‘hoofd’ van Scouts Eversel staan.

Een mooie opsomming van stuk voor stuk geëngageerde en gepassioneerde scoutsmensen. Voor al die extra moeite die jullie de voorbije jaren hebben gedaan,

D-A-N-K-U! DANKU!

 

Artikel 1

30 JAAR SCOUTS EVERSEL - DIENSTBAARHEID

Dienstbaarheid is één van onze vijf basispeilers en betekent

  • een handje toesteken
  • zorgen voor anderen, voor de samenleving
  • zich inzetten zonder eigenbelang.

Gedurende onze dertigjarige scoutswerking is deze basispeiler geen loze term geweest. Al vanaf de prille beginjaren heeft onze scoutsgroep op vele manieren heel wat gerealiseerd of ondersteund. Dit gebeurde hetzij door het inzamelen van geld, hetzij door het ter beschikking stellen van onze materialen of gewoon door zelf ergens gaan te helpen.

De eerste jaren was dit weliswaar met mondjesmaat, de groep zelf moest immers nog “op poten gezet worden” en we hadden toen nog enkel kapoenen, kabouters en welpen.

Vanaf pakweg 1991, toen we ook al jogi’ en givers in de groep kregen, komt de 11.11.11-actie jaarlijks terug in onze jaarwerking.

De meest uiteenlopende activiteiten werden hiervoor bedacht, zoals onder andere:  

  • een “klusjestocht” van de givers,
  • een viertal keren een 100 kilometer sponsorwandeltocht (2x Durbuy-Eversel, 1x Monschau-Eversel, 1x Dendermonde-Eversel),
  • een 250 kilometer gesponsorde fietstocht De Panne – Eversel,
  • een voetbaltornooi en daarnaast het bakken van een reuze-pizza op open vuur (+/- 2m x 1m, én die was nog eetbaar en lekker ook!)
  • van de opbrengst van de destijds befaamde Jump-in Beach Party werd gedurende vijf jaar 50.000 Bef. (= nu 1.250 euro!) aan 11.11.11 afgedragen,
  • in 1998 werd voor het eerst onze “ontbijtservice” gelanceerd, dit werd in 2000 nog eens hernomen en sedert 2002 organiseren we dit nog jaarlijks, maar dan samen met KWB en Femma.

Met de opbrengst van al deze activiteiten werd niet alleen de nationale campagne van 11.11.11 ondersteund, we kozen ook zélf een aantal projecten.

Via Plan Internationaal “adopteerden” we een kind, eerst Guido in Bolivia, nadien Victorine Kabore in Burkina Fasso, dit was in de periode van 1994 tot 2000. De laatste jaren kwamen daar ook nog het “Nepal-project” van onze oud-leiding bij, en dit jaar voor het eerst “Een hart voor Senegal”.

Maar ’t is niet alleen 11.11.11!

Via “De Warmste Week” van Studio Brussel schonken we de twee laatste jaren de opbrengst van onze december-papierophaling aan “Een Hart voor Limburg”.
Maar ook dichter bij huis steunen we ‘t Weyerke in onze eigen gemeente via een maandelijkse – weliswaar zeer bescheiden – financiële bijdrage voor de werking van ’t Trapke.  

Hier moeten we zeker bij vermelden dat heel wat van deze acties maar zijn kunnen slagen dank zij de opkomst en/of de gulheid en vrijgevigheid van vele mensen die op één of andere manier aan deze acties deelnamen.

Maar dus niet alleen financieel steken we een handje toe, vele jaren deden we dat ook letterlijk, zoals bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Weyerkesfeesten.

En dan ten slotte: het aantal keren dat vele van onze materialen – tenten, groot kookgerei, tafels en banken, enz. – kosteloos ter beschikking gesteld zijn aan diverse andere evenementen met een liefdadig karakter is niet meer te tellen. Voor onze plaatselijke school, voor het Rode Kruis, voor het Weyerke, voor het Krakmoment van Chiro Heusden, .... enz.

’t Is maar dat dit ook eens mag gezegd worden!