Bedanking vrijwilligers Papierslag 4 Life!

Bij deze willen we iedereen die zaterdag is komen helpen of iets is komen drinken op onze Papierslag for Life van harte bedanken!

Merci om je hart voor Limburg te komen tonen!