Richtlijnen Papierophaling

AAN ALLE INWONDERS VAN EVERSEL EN UBBERSEL:

De papierophaling in Eversel en Ubbersel gebeurt steeds de tweede zaterdag van de maand door de Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel. De ophaaldata zijn terug te vinden in de gemeentelijke afvalkalender en op deze website. Indien om onvoorziene reden de ophaaldag zou veranderen dan zal dit tijdig via alle mogelijke kanalen bekend gemaakt worden, maar alleszins ook via www.scoutseversel.be en in het parochieblad.

We willen toch nog even de richtlijnen van de papierslag toelichten:

  • Alle papier dient buiten te staan op de zaterdag in kwestie voor9u ’s ochtends.

Dit met uitzondering van de Beringersteenweg, hier dient het papier reeds voor 8u ’s ochtends buiten te staan (dit omwille van de verkeersdrukte/veiligheid).

  • Elke straat wordt in principe slechts één keer opgehaald. Papier dat dus te laat buiten wordt gezet, zal niet meer worden opgehaald, maar kan eventueel wel nog die zaterdagvoormiddag zelf worden binnengebracht bij de containers aan jeugdlokalen te Eversel (Butastraat 20). Let wel: dit geldt enkel tijdens de duur van de ophaling.
  • We vragen ook de nodige aandacht zodat geen plastics, glas, isimo, of andere materialen tussen het papier geraken; dozen waar te veel van dit materiaal inzit, worden niet meegenomen.

Wij danken jullie voor jullie begrip en medewerking.

Scouts Eversel