Werken Butastraat

Momenteel worden er vrij ingrijpende verbeteringswerken uitgevoerd in de Butastraat en in de onmiddellijke omgeving van de jeugdlokalen.
 
Gevolg hiervan is dat onze lokalen gedurende enkele weken - vooral voor auto's - erg moeilijk bereikbaar zullen zijn. Daarom wordt aangeraden om zoveel als mogelijk te voet of met de fiets naar onze scoutsactiviteiten te komen.
Wie toch de wagen gebruikt voor het brengen en afhalen van onze leden komt best via Speelhof, d.i. de nieuwe zijstraat van de Everselkiezel die via een voetgangerspadje rechtover onze lokalen uitkomt of kan gebruik maken van de parking aan de kerk (Sint Baaf).
 
Wij rekenen erop dat iedereen in het belang van de veiligheid (en vooral die van de kinderen) hiermee rekening wil houden.