Activiteiten

Onze activiteiten vinden in principe steeds plaats op zaterdag, van 14.00 uur tot 17.00 uur, van de eerste zaterdag van september tot en met het laatste weekend van juni. Controleer altijd op voorhand in De Gamel of op de site wat het programma is, want soms zijn de uren anders of moet je je inschrijven voor een activiteit. Een aantal keren per jaar zal er geen scouts zijn. Zo is er in september altijd al standaard een week geen scoutswerking omdat de leiding dan op planningsweekend is!

Veel voorkomende scoutsactiviteiten zijn: bosspel, pleinspelen, stadsspel en andere ingeklede spelen, techniekendag (sjorren, koken, wandelen). Een keer per jaar gaat men zwemmen, schaatsen of naar de speeltuin. Elke tak gaat met de leden maximum twee keer op weekend en op het einde van het werkjaar (in augustus) vertrekken we natuurlijk met zijn allen op kamp! Deze data zijn vanaf oktober telkens terug te vinden in de Gamel.