Inschrijven

Inschrijven voor het nieuwe scoutsjaar (2023-2024) kan vanaf 2 september 2023. 

BELANGRIJK: Er is een verschil tussen herinschijven als bestaand lid en inschrijven als nieuw lid.


Nieuwe leden schrijven zich in via dit formulier. Je vult dit formulier best in via de computer, via de smartphone kunnen er problemen optreden.

De Gamel is ons maandelijkse boekje. Hiermee blijf je elke maand op de hoogte van alle nieuwtjes en programma's op onze scouts. 
De digitale gamel en andere info zal via mail verstuurd worden, dus gelieve eraan te denken dat je een correct mailadres opgeeft (dat regelmatig bekeken wordt) bij je inschrijving (bv. bij jonge leden het mailadres van de ouders en niet van het lid zelf).

Het lidgeld bedraagt 45 euro en dient te worden overgeschreven op BE76 9300 0943 1595 met vermelding van 'voornaam, naam, tak'.

Na het succesvol invullen van dit formulier zal je binnen enkele dagen een bevestigingsmail krijgen van onze groepsadministratie verantwoordelijke: Kobe Michiels. Een inschrijving wordt pas als volledig beschouwd wanneer zowel dit digitaal formulier als je betaling goed zijn ontvangen.


Bestaande leden kunnen zich via dit formulier herinschrijven voor het nieuwe werkjaar.

Het lidgeld bedraagt eveneens 45 euro en dient te worden overgeschreven op BE76 9300 0943 1595 met vermelding van 'voornaam, naam, tak'.


We willen ieder kind de kans geven om lid te worden van scouting. Geld mag daarbij geen rol spelen. Voor wie het financieel wat moeilijker is, bestaat het verminderd lidgeld. Je betaalt dan 15 euro lidgeld. Wanneer je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, dan kan je dit aanduiden bij de inschrijving of hierover iemand van de leiding aanspreken. We verzekeren jullie dat dit alles in het volste vertrouwen zal gebeuren.